Popravka injektora

injektor   Kod savremenih motora dizne su zamenjene injektorima koji su izuzetno složen sklop sa višestrukom namenom.

   Injektor je elektronski vodjena dizna od strane procesora odnosno računara motora. Funkcije injektora su sledeće:

     – odredjuje kada će biti momenat ubrizgavanja goriva u cilindar,

     – odredjuje pod kojim pritiskom se vrši ubrizgavanje goriva i u kojoj količini.

   Iz ovih razloga, ispravan injektor omogućava veliki stepen pretvaranja gorivne smese u energiju što prouzrokuje malu potrošnju goriva motora, proizvodnju velike količine snage i mnogo mirniji rad motora sa niskim nivoom emisije izduvnih gasova.

   Nasuprot tome, neispravan injektor može prouzrokovati loš rad motora, veliku potrošnju goriva,malu količinu dobijene snage(“lupanje” motora, neravnomerni rad, crni i beli dim) kao i samo oštećenje motora.

  Prve generacije injektora razvijane su na pritisku od 1300 bara sa dva stepena ubrizgavanja(2 puta ubrizgava u jednom taktu), da bi najnovije generacije vršile ubrizgavanje od 2500 bara sa 5 ubrizgavanja u jednom taktu. To je razlog zašto su pumpe izgubile funkciju odredjivanja momenata ubrizgavanja i količine ubrizganog goriva.

  U BOSCH Dizel servisu Moravčević možete izvršiti proveru, opravku ili zamenu injektora sledećih proizvodjača: BOSCH, DELPHI, DENSO, SIEMENS. Isto važi i za common rail pumpe. 

   Naš savet je da se nikakva intervencija na injektorima i common rail pumpi ne preduzima ukoliko nema neki od gore navadenih simptoma.